top of page
ראשון לציון.png

צריפין - פרויקט שימור

חברת מדבא מבצעת מדידות בתחום מחנה צריפין - ראשון לציון, כחלק מפרויקט השימור

במהלך עבודה מבוצעת מדידה של 4 מתחמים מרכזים שכוללים את מגדל המים,הקולנוע והשקם,מגורי הקצינים ועוד

במהלך העבודה בוצע שימוש בטכנולוגיות מדידה חדשות שכוללת סריקה בליזר ויצירת מודל תלת מימדי שמבוסס על צילום מרחפן וצילום קרקעי ברזולוציה גבוהה.

 

 

 

 

צילום עדכני משנת 2021 של האתר ותב"ע

שקם1.JPG

מודל תלת מימדי של מתחם השקם 

תאריך ביצוע צילום המודל : 8/12/2021

לחץ לתצוגה

לחץ לתצוגה

לחץ לתצוגה

לחץ על                      בכדי להציג את המודל

710_713.JPG

מתחם מבנים 710 - 713

לחץ על                      בכדי להציג את המודל

תאריך ביצוע צילום המודל : 10/10/2021

מגדל המים

תאריך ביצוע צילום המודל : 11/8/2021

לחץ לתצוגה

DJI_0068.jpg

מבנה 714

לחץ על                      בכדי להציג את המודל

תאריך ביצוע צילום המודל : 10/10/2021

714.JPG
727.jpg

מבנה 727

לחץ על                      בכדי להציג את המודל

תאריך ביצוע צילום המודל : 11/10/2021

תאריך ביצוע צילום המודל : 11/10/2021

מבנה 727

לחץ על                      בכדי להציג את המודל

מבנה 717

לחץ על                      בכדי להציג את המודל

717.JPG
718.JPG

מבנה 718

לחץ על                      בכדי להציג את המודל

מבנה 722

לחץ על                      בכדי להציג את המודל

722.JPG
724.JPG

מבנה 724

לחץ על                      בכדי להציג את המודל

קולנוע

לחץ על                      בכדי להציג את המודל

מודל קולנוע.JPG
716_model_clean.JPG

מבנה 716

לחץ על                      בכדי להציג את המודל

מתחם השקם והקולנוע

תעוד מצב קיים נכון לסוף 2021

bottom of page