top of page
logo.png
קבוצת יבנה מדגרה.JPG

מדידת מבנים לצורך קבלת היתר

מודל תלת מימדי של מבנה המדגרה

לחץ על התמונה להפעלת המודל

בית הקירור - מבנה לשימור

בית קירור.JPG
bottom of page