top of page

'תל אביב  - רחוב קהילת לודז

ביצוע מדידה לטובת פרויקט פינוי בינוי

לקוח:  מטרופוליס חברת התחדשות עירונית

logohnew-1.png

תהליך הקמת השכונה התחיל בשנת 1946

הדר יוסף 1946.jpg
0001_FL133206179.jpg

.הבניה המקורית היתה בדרך כלל של מבנים בעלי שתי קומות

.גודל דירה ממוצעת כ 22 מטר 

צילום : בנו רוזנברג

מודל.JPG

מודל תלת מימדי של הרחוב

תאריך צילום:16/2/2022 

לחץ על התמונה לצורך טעינת המודל

bottom of page