top of page

מדידת חזיתות
רחוב עמק רפאים - ירושלים

תוכנית אב.png

עמק רפאים

הקו הכחול – פרויקט עמק רפאים

המקטע יכלול את רחוב עמק רפאים, מתיאטרון החאן ועד לצומת אורנים

אורך המקטע: 1.1 קילומטרים

:ברחוב עמק רפאים יתבצעו העבודות הבאות
חידוש תשתיות לאורך רחוב עמק רפאים
פיתוח סביבתי ושתילת עצים וצמחיה ברחוב
מיתון תנועה
הרחבת מדרכות
הקמת תחנת הסעה בלב הרחוב, בנוסף לשתיים שיוקמו בגן הפעמון ובצומת אורנים

MD14813_Emek Refaim-Hatzerot_2021-08.jpg

כחלק מהעבודות להסבת ציר התנועה ברחוב עמק רפאים לטובת הרכבת הקלה, יהיה צורך להזיז את גדרות האבן . מכיוון שמדובר במבנים לשימור,מטרת המדידה היא לבצע שיחזור מדויק שלהן. לצורך ביצוע עבודת המדידה\תיעוד, נעשה שימוש בטכנלוגיה חדשנית שמבוססת על צילום ברזולוציה גבוהה. דבר זה יאפשר בעתיד לבצע את השיחזור בצורה הנאמנה ביותר למקור

שער.JPG

רחוב עמק רפאים 14

בית הרמן אימברגר

נבנה בשנת-1887 - 1926

לחץ להצגת המודל התלת מימדי של חזית הגדר

bottom of page