top of page

אוסף חברת מדבא

אנו מזמינים אתכם להצצה קלה במבחר תמונות זכוכית ייחודיות, אוספיו של אריה פישמן, מבעלי מדבא. פריטים רבים ומגוונים נוספים ניתן למצוא במשרדי החברה.

אוסף צילומי זכוכית

ברשות חברת מדבא אוסף מיוחד ומרשים של צילומים מתחילת המאה הקודמת המתעדים את נופי ארץ ישראל.

צילומים אלו, שנועדו במקור כמזכרת לצליינים, נותנים מבט יחודי על התקופה.

התמונות הודפסו על פלטות זכוכית ולאחר מכן עברו תהליך של צביעה ידנית. פלטות המקור עברו בחברת מדבא סריקה דיגיטלית כחלק מתהליך שימור והנצחה.

אוסף מכשירי מדידה

במשרדי החברה קיימת תצוגת קבע יחודית של ציוד מדידה וצילום. תצוגה זו ,גם היא, חלק מהמאמץ לשמר את המורשת

של מקצוע המדידה בארץ.

פלוגה 524 

אלבום תמונות המתעד את הפעילות של פלוגה 524 בתקופת מלחמת העולם השניה.

הפלוגה, שהורכבה מאנשי ארץ ישראל, היתה הבסיס שממנו צמח המרכז למיפוי בישראל.

2023
מדעטק חיפה -  עזרה בתיקון ושימור של תחנת עבודה סטראוסקופית

תודות למר שלמה רבני ומר גבי לוין

bottom of page