top of page
יפו.jpg

למעלה מארבע עשורים של עשיה משותפת בתחום המדידות וההנדסה

מדבא נותנת שירותים במגוון גדול של תחומים הקשורים לענף

מודד מבקר וחוות דעת משפטיות

פוטוגרמטריה וצילום אוירי

G.I.S

רישום מקרקעין

שימור

מעקב אחר יציבות ושקיעות מבנים

מדידה

medva_new .jpg

מדבא מדידות והנדסה

הברזל 3 תל אביב  מיקוד: 69710

טלפון: 03 - 6443667

פקס: 03 - 6487272

ANAB+ 9001 סמל עגול_HEB.jpg
bottom of page